رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مهندسی الکا آریا

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت 4 میلیارد ریال
Thriva
شرکت مهندسی الکا آریا
استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-امام شهر-کوچه شقایق-کوچه ولی عصر-پلاک -168-طبقه همکف- کدپستی 8917764391
  • تاریخ تأسیس  1384/7/20
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  7656
  • شناسه ملی  10860162565
  • کد اقتصادی  411315613756
  • اشخاص  8
  • آگهی‌ها  26
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید برد های کنترلی و حفاظتی سیستم های کنترلی حمل و نقل ریلی
تاریخچه : در سال 1384 شرکت تاسیس شد.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از سازمان برنامه و بودجه یزد
صدور 1399/9/20 انقضا 1403/9/20
SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تعداد اعضا   8
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   4,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  26
تاریخ
متن آگهی
1401/4/23
آگهی 16566915
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی 10860162565
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی الکا آریا به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 7656 به استناد مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) اعضای هییت مدیره و سمت هر یک عبارت است از: آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا شیخ الاسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر تجملیان به شماره ملی وارد شوید و خانم حمیده توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2)دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد مالی و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای سیدمحمد سعید حاجی میرزاده با مهر شرکت معتبر میباشد. 3)موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 5) صورت های مالی مربوط به سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/13
آگهی 15324020
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی 10860162565
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1) موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 2)صورتهای مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت 3)روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/13
آگهی 15324010
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی 10860162565
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-اعضای هییت مدیره و سمت هر یک عبارت است از: آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر تجملیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و خانم حمیده توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. 2-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد مالی و عقود اسلامی با امضاء آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/17
آگهی 14786242
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1ـ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند2ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 97 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ش980611700657991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/15
آگهی 14194543
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/04/1397 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای رضا شیخ الاسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر تجملیان به سمت عضو هیئت مدیره وخانم حمیده توکلی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر و امضای شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی به امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
ش970610239463779  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/15
آگهی 14194518
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1)اعضا هیات مدیره عبارتند از: آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به کد ملی وارد شوید وآقای رضا شیخ الاسلامی به کد ملی وارد شوید و آقای ناصر تجملیان به کد ملی وارد شوید و خانم حمیده توکلی به کد ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2)موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3)صورتهای مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت 4)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند
ش970610313120244  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/12
آگهی 13836356
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1396 با توجه به تغییر محل شرکت ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 4) آدرس: یزد بلوار 17 شهریور کوچه ولیعصر پلاک 168 به آدرس جدید: شهر یزد امام شهر کوچه شقایق کوچه ولی عصر پلاک 168 کدپستی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/23
آگهی 13727697
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 2) موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 770 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3) صورتهای مالی منتهی به سال مالی 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/1
آگهی 13472807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1395 سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5) سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام وارد شوید ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/6
آگهی 13138874
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1395 ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیات مدیره‌ای مرکب از سه الی پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/6
آگهی 13138867
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1395 خانم مریم طرازی از عضویت در هیئت مدیره استعفا نمودند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/1
آگهی 12986464
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدمحمدسعید حاجی میرزاده به شماره ملی وارد شوید آقای رضا شیخ الاسلامی به شماره ملی وارد شوید آقای ناصرتجملیان به شماره ملی وارد شوید خانم حمیده توکلی به شماره ملی وارد شوید خانم مریم طرازی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویربه شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند 3 روزنامه پیمان جهت نشر آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید 4 صورتهای مالی منتهی به سال 94 مور تصویب قرار گرفت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/1
آگهی 12986462
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/04/1395 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا شیخ الاسلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر تجمیلیان به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم طرازی به سمت عضو هیئت مدیره خانم حمیده توکلی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی به امضای اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/29
آگهی 12434413
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.2ـ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.3ـ ترازنامه مالی سال1393تصویب شد4 ـ خانم مریم طرازی به شماره ملی4722603723 بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
ش940721353126988  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/20
آگهی 1609394
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به کد ملی وارد شوید و آقای رضا شیخ الاسلامی به کد ملی وارد شوید و آقای ناصر تجملیان به کد ملی وارد شوید و خانم حمیده توکلی به کد ملی وارد شوید
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3 ـ موسسه حسابرسی محاسب کویر ایساتیس شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای علی محمد همتی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
4 ـ تراز مالی سال 1392 بتصویب رسید.
ش93425000011118199938 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/20
آگهی 1609392
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 ـ آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای رضا شیخ الاسلامی به کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر تجملیان به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، خانم حمیده توکلی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره
2 ـ کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و امضای اوراق عادی و اداری با هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش93425000011118200033 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/29
آگهی 1183843
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورتهای مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت 2 ـ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی محمد همتی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش93425000011115312138 رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/30
آگهی 1130265
آگهی تغییرات شرکت الکا آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 8/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) در خصوص اختیارات مدیرعامل شرکت آقای حاج میر زاده موضوع ماده 124 قانون تجارت، اهم موارد بشرح ذیل بتصویب رسید: 1 ـ امضای کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت به همراه مهر شرکت 2 ـ امضای چکهای صادره و کنترل مبالغ پس از امضای مدیرعامل که با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی نامبرده همزمان رئیس هیئت مدیره نیز می باشد امضای فقط نامبرده قابل قبول خواهد بود 3 ـ امضای اسناد محاسباتی صادره توسط امور مالی به منظور تائید آنها 4 ـ شرکت در مناقصات موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه و نظارت و کنترل قیمتهای پیشنهادی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت 5 ـ نظارت بر حسن اجرای امور محوله به کلیه پرسنل و ارائه راهنمایی های لازم به آنها 6 ـ پیگیری تشکیل جلسات هیئت مدیره در هر ماه و دعوت از اعضای هیئت مدیره 7 ـ نظارت بر حسن اجرای عوامل پروژه های در دست اجرا و میزان پیشرفت کار و گزارش هر سه ماه یک بار به هیئت مدیره 8 ـ نظارت بر انجام به موقع تکالیف قانونی شرکت از جمله تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر و امضای آنها 9 ـ تشکیل جلسات هماهنگی بین پرسنل حداقل ماهی یکبار ب) در خصوص تعیین حق الزحمه مدیرعامل مقررشد ماهیانه مبلغ وارد شوید ریال بابت حقوق و مزایا قانونی متعلقه در نظر گرفته شده و در صورت انجام ماموریت روزانه مبلغ وارد شوید ریال معادل حداقل دستمزد روزانه نامبرده پرداخت و هزینه های متعلقه شامل هتل و پذیرایی و ایاب و ذهاب به صورت متعارف پرداخت گردد 10 ـ در اجرای ماده 129 قانون تجارت و با توجه به اینکه شرکت نیاز به یک دستگاه ساختمان به منظور استفاده خوابگاه مامورین اعزامی از پروژه ها در مرکز استان دارد و همچنین نیاز شرکت به اجاره یک دستگاه ساختمان جهت امور اداری شرکت موافقت گردید و انجام معامله با طرف قرارداد به نام آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده مدیرعامل شرکت صورت گیرد 11 ـ نظر به اینکه به منظور استفاده در طرح ها و پروژه های در جریان شرکت نیازمند به اجاره 4 دستگاه اتومبیل و یک دستگاه موتور میباشد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت موافقت گردید با آقای حاجی میر زاده مدیرعامل شرکت نسبت به انعقاد قرارداد اتومبیل اقدام گردد 12 ـ با عنایت به نیاز پروژه ها به یک دستگاه متر چرخ دار مقرر شد نسبت به خرید مورد مذکور به بهای وارد شوید ریال از فروشگاه ایران تحریر اقدام گردد.
ش93425000011114600236 رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/23
آگهی 707724
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکاآریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 ـ با توجه به استعفای خانم مریم طرازی از عضویت هیئت مدیره در نتیجه آقایان سید محمد سعید حاجی میرزاده و رضا شیخ الاسلامی و ناصر تجملیان و خانم حمیده توکلی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
2 ـ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بسمت بازرس اصلی و آقای علی محمد همتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
4 ـ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید.
5 ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 16/3/1391 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حق امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش93425000011110963586 رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/23
آگهی 9921829
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکاآریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1‌ـ با توجه به استعفای خانم مریم طرازی از عضویت هیئت مدیره در نتیجه آقایان سید محمد سعید حاجی میرزاده و رضا شیخ الاسلامی و ناصر تجملیان و خانم حمیده توکلی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

2‌ـ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بسمت بازرس اصلی و آقای علی محمد همتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.

3‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

4‌ـ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید.

5‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 16/3/1391 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حق امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/5
آگهی 507159
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: 1 ـ آقایان سید محمد سعید حاجی میرزاده و رضا شیخ الاسلامی و ناصر تجملیان و خانم حمیده توکلی و خانم مریم طرازی
2 ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/12/90 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر تجملیان و خانم ها مریم طرازی و حمیده توکلی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره کلا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش93425000011109570299 کفیل ثبت یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/5
آگهی 11298662
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: 1‌ـ آقایان سید محمد سعید حاجی میرزاده و رضا شیخ الاسلامی و ناصر تجملیان و خانم حمیده توکلی و خانم مریم طرازی

2‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/12/90 آقای سید محمد سعید حاجی میرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر تجملیان و خانم‌ها مریم طرازی و حمیده توکلی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ـ سفته‌ـ بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره کلا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

کفیل ثبت یزد‌
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/5
آگهی 9852474
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی‌خاص بشماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی‌عادی مورخ 25/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 بتصویب رسید.

2‌ـ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بسمت بازرس قانونی اصلی و آقای علی محمد همتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

3‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

کفیل ثبت یزد‌
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/14
آگهی 11877735
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۶۵۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ8/10/89 و گواهی مالیاتی شماره39896 مورخ30/10/89 با توجه به استعفای خانم عاطفه‌السادات قرشی و آقای سید محمدکاظم حاجی‌میرزاده از عضویت هیئت‌مدیره در نتیجه آقای سید محمدسعید حاجی‌میرزاده، رضا شیخ‌الاسلامی، ناصر تجملیان، خانم حمیده توکلی، مریم طرازی به سمت عضویت هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ8/10/89 آقای سید محمدسعید حاجی‌میرزاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا شیخ‌الاسلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت‌‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/1/19
آگهی 9709309
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۲۵۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 2/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1387 به تصویب رسید.

2ـ اعضای هیات‌مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید محمدکاظم حاجی‌میرزاده و سید محمدسعید حاجی‌میرزاده و رضا شیخ‌الاسلامی و خانم مریم طرازی و خانم عاطفه السادات قرشی

3ـ آقای ناصر تجملیان بسمت بازرس اصلی و خانم حمیده توکلی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

4ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت اتخاب گردید.

بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 2/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ اقای سید محمدسعید حاجی‌میرزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمدکاظم حاجی‌میرزاده بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا شیخ‌الاسلامی و خانم مریم طرازی و خانم عاطفه السادات قرشی بسمت عضو هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم عاطفه السادات قرشی مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. به مموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 2/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1ـ سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده 5: سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به وارد شوید سهم 000/10 ریالی (8800 سهم با نام و 1200 سهم بی نام) افزایش یافت

2ـ موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه به شرح زیر تغیر یافت. اقدام به عملیات طراحی، تولید، ساخت، مشاوره و اجرا، پیمانکاری، پیاده‌سازی، نصب و راه‌اندازی، سرویس و نگهداری، تعمیرات کلی و جزئی و آموزشی و خدمات پس از فروش و احداث‌ـ ایجاد فروشگاههای مجازی اینترنتی و کلیه امور رایانه و سخت‌افزار و نرم‌افزار و لوازم جانبی، سیستم هوشمند، سیستم‌های کدینگ، شبکه، ارتباطات، علایم الکتریکی و سیگنالینگ، خط و ابنیه، زیرسازی، روسازی، بهره‌برداری، تجهیزات چندرسانه‌ای، سیستم‌های کنترلی، مشارکت در سایر شرکتها و موسسات، صادرات و واردات در زمینهای فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزار‌ و سخت‌افزار و کامپیوتر ساختمان، تاسیسات، برق، الکترونیک و کنترل الکتروتکنیک، مخابرات، مکانیک، راه‌آهن، قطار شهری و راهسازی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ واگذاری نمایندگی‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه معاملات مجاز و عملیات تجاری و تولیدی مربوط به موضوع شرکت خرید و فروش سهام و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و اجرای پروژه‌های صنعتی و ارائه خدمات مهندسی سیستم‌های مدیریت کنترل نظارت و بهبود کیفیت و بهره‌برداری و طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی و انتقال و ارتقاء تکنولوژی و پروژه‌های صنعتی مشاوره و نظارت و کلیه امور خدمات فنی مرتبط با موضوع، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه حمل و نقل و ترابری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند خدمات امور اداری خدماتی و تامین و سازماندهی نیروی انسانی ساده و تخصصی، امور تاسیسات و تایپ و تکثیر.

ثبت شرکتهای یزد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 16063345
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی 10860162565
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکا آریا سهامی خاص به شماره ثبت 7656 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1) موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.3) صورتهای مالی شرکت منتهی به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi