رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت دماوند انرژی عسلویه

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت دماوند انرژی عسلویه
استان بوشهر ، شهرستان عسلویه ، بخش مرکزی ، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس ، فاز 2 مجتمع های پتروشیمی ، خیابان ابوشهر ، خیابان جی 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7511895576
  • تاریخ تأسیس  1377/11/25
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  1654
  • شناسه ملی  10101910607
  • کد اقتصادی  411131181956
  • اشخاص  31
  • آگهی‌ها  52
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تعداد اعضا   31
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   1

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تهران-ميدان هفت تير-ابتداي كريمخان زند ساختمان شماره 38 طبقه پنجم غربي
  • تلفن 
  • تاریخ مجوز  1300/1/1

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  52
تاریخ
متن آگهی
1401/7/23
آگهی 16731562
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دماوند انرژی عسلویه به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 1654 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ) صورتهای مالی به تاریخ 29/12/1400مورد تصویب قرار گرفت. )سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مال 1401 انتخاب گردید. ) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال 1401 انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/5/23
آگهی 16606066
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دماوند انرژی عسلویه به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 1654 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - آقای احمد وفایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره. 2- آقای علیرضا دایمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره. 3- آقای هادی قنواتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره. 4- آقای حامد فریور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای محمدرضا سمیعی کدکنی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردید. آقای حسین حاجی پور برای مدت دو سال بعنوان دبیر هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء چکها و اوراق مالی شرکت با مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت به نمایندگی مدیرعامل و رییس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد. سایر مکاتبات و نامه های شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد. مدیرعامل علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ردیف های 1، 7، 8، 10، 11، 14، 17 و 22 ماده 50 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات مدیرعامل تا سقف چهل و چهار (44) میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات تعیین گردید. همچنین معادل ارزی مبلغ فوق به نرخ سامانه نیما برای ارزهای مختلف ملاک عمل قرار گیرد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/5/23
آگهی 16606061
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دماوند انرژی عسلویه به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 1654 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیات مدیره شرکت به شرح زیر : - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان شناسه ملی وارد شوید - شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی وارد شوید - شرکت سازمان تامین اجتماعی شناسه ملی وارد شوید - شرکت مبین انرژی خلیج فارس شناسه ملی وارد شوید برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/1/7
آگهی 16382631
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه شرکت مشتمل بر 77 ماده و 17 تبصره تصویب شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/12/21
آگهی 16306319
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف)- صورتهای مالی به تاریخ 30/12/1399 مورد تصویب گرفت. ب)- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1400 انتخاب گردید. ج) -روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال 1400 انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/8
آگهی 15771092
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد ستوده به عنوان عضو جدید هییت مدیره به جای آقای قاسم مسعودی به نمایندگی از گروه نفت و گاز پارسیان و شرکت سرمایه گذاری شستان، به عنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/2
آگهی 15762656
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی از محل آورده نقدی طی گواهی شماره 294 مورخ 21/11/1399 بانک ملت شعبه مرکزی کد 9/6352و از محل مطالبات حال شده سهامداران توامأ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/21
آگهی 15717886
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مهرداد ستوده به شماره ملی6109589535 به نمایندگی از شرکتهای تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان (ساتا) با شناسه ملی10103653560 و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی 10103389006به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/13
آگهی 15429450
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت دماوند انرژی عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1) صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1399 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. 3)روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال 1399 انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/27
آگهی 15405928
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به "دماوند انرژی عسلویه " تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/25
آگهی 14889290
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای قاسم مسعودی به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری شستان به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمدرضا اشراقی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا دائمی به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای هادی قنواتی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای احمد وفایی به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای حامد فریور به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای محمدرضا سمیعی کدکنی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از وی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء چکها و اوراق مالی شرکت با امضاء مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت به نمایندگی از مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد. مکاتبات و نامه های شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد. ـ قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ـ اختیارات مدیرعامل تا سقف بیست (20) میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات تعیین گردید. همچنین معادل ارزی مبلغ فوق به نرخ سامانه نیما برای ارزهای مختلف ملاک عمل قرار گردید. به استناد ماده (42) اساسنامه شرکت هیات مدیره اختیارات خود را در موارد زیر به مدیرعامل تفویض نمود ـ بندهای 1، 4، 7، 9 و 14 ذیل ماده (38) اساسنامه شرکت. و بند 8 ماده 38 اساسنامه با رعایت سقف اختیارات مصوب در بند فوق ـ ضمناً فروش اموال منقول و غیرمنقول از این بند مستثنی می باشد ش980819255980593  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/22
آگهی 14880351
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی با شماره ملی وارد شوید به عنوان حسابرس وبازرس قانونی برای سال مالی 1398انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به29/12/1397 به تصویب رسید ش980812413897483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/22
آگهی 14880340
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 10101910607
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضوهیأت مدیره ـ شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه با شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی وارد شوید ـ آقای قاسم مسعودی با کدملی 2539630979 ش980812567221701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/27
آگهی 14670011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 عضوهیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید : آقای قاسم مسعودی بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/17
آگهی 14370218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ محل شرکت به عسلویه، بخش مرکزی، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، فاز 2، مجتمع های پتروشیمی، خیابان ابوشهر، خیابان جی 2، پلاک 0، طبقه همکف، کدپستی وارد شوید انجام گردید.
ش971001182865800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/26
آگهی 14326996
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1) صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1396 و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. 2) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1397 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. 3) تعیین میزان و نحوه پرداخت پاداش تهیه صورتهای مالی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. 4) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال 1397 انتخاب گردید.
ش970903928644756  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726869
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1396 ومجوز شماره 15444/41 مورخ 10/7/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشناسه ملی وارد شوید وشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشناسه ملی وارد شوید وشرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی وارد شوید وشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه با شناسه ملی وارد شوید وشرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی وارد شوید وآقای حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726866
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/05/1396 و مجوز شماره 13628/41 مورخ 19/6/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمدرضا اشراقی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (کدملی 1219333654) به سمت رئیس هیئت مدیره 2 آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (کدملی 1288800967) به سمت عضو هیئت مدیره 3 آقای حسین شهریاری مرغچوئیه (کدملی 1249692091) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 4 آقای سیدکیوان فاطمی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه (کدملی 2649205466) به سمت عضو هیئت مدیره 5 آقای حسین محمودزاده به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (کدملی 4929836727) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 6 آقای غلامرضا یعقوب زاده به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین (کدملی 65198506096) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند 7 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از وی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌ها و اوراق مالی شرکت با امضاء مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. 8 اختیارات مدیرعامل تا بیست میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات تعیین گردید. 9 به استناد ماده 42 اساسنامه هیئت مدیره اختیارات خود را در موارد زیر به مدیرعامل تفویض نمود: بندهای 14 9 7 4 1 ماده 38 اساسنامه 10 بند 8 ماده 38 اساسنامه با رعایت سقف اختیارات خود را مصوب در بند 8. ضمنا فروش اموال منقول و غیر منقول از این بند مستثنی می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726862
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدرضا سمیعی کدکنی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردید 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از وی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌ها و اوراق مالی شرکت با امضاء مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. 3 اختیارات مدیرعامل تا بیست میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات تعیین گردید. 4 به استناد ماده 42 اساسنامه هیئت مدیره اختیارات خود را در موارد زیر به مدیرعامل تفویض نمود: بندهای 14 9 7 4 1 ماده 38 اساسنامه. بند 8 ماده ماده 38 اساسنامه با رعایت سقف اختیارات خود را در بند 3 فوق، ضمنا فروش اموال منقول و غیر منقول از این بند مستثنی می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726859
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1396 ومجوز شماره 18551/41 مورخ 15/8/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی وارد شوید عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1396 انتخاب گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/11
آگهی 13726854
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1396 و مجو شماره 17375/41 مورخ 2/8/96 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت را مشتمل بر 62 ماده و 12 تبصره مورد تصویب قرار داد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12971819
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین خداوردیان کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای محمدرضا کنعانی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای مسعود میسمی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره آقای سعید باغبانی کدملی وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره 2 ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1394 و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. 3 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1395 انتخاب گردید. 4 روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال 1395 انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12776811
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کنعانی با کدملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/23
آگهی 12716252
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1394 انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/7
آگهی 12569877
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بشماره ملی وارد شوید آقای علی محمدبساق زاده بشماره ملی وارد شوید آقای امیرحسن فلاح علیوردی بشماره ملی وارد شوید خانم مرضیه شاهدانی بشماره ملی وارد شوید آقای سیاوش امیرسرداری گودرزی بشماره ملی 0050752537
ش941006141269946  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/23
آگهی 12569892
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای علی محمد بساق زاده بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ آقای امیرحسن فلاح علیوردی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ خانم مرضیه شاهدائی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ـ آقای سیاوش امیرسرداری گودرزی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و به اتفاق مدیر مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی، اداری با امضا مدیرعامل و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
ش941006404388125  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/23
آگهی 1571748
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در مورخ 09/04/1393 تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماده 1392 و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1391 به تصویب رسید.
2ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1393 انتخاب گردید.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش1859052 رئیس ثبت اسناد و املاک گنکان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/14
آگهی 1556727
آگهی اصلاحی
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی دماوند در مورخه 19/3/93، اعضاء هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند به مدت دو سال معرفی و صورتجلسه مورخ 31/3/93 هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) در ابتدا سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح آتی تعیین گردید:
1ـ آقای حسین شهریاری مرغچوئیه به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 1249692091
2ـ آقای علی محمد بساق زاده به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 2002414769
3ـ آقای امیر حسین فلاح علیوردی به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 5889474219
4ـ خانم مرضیه شاهدائی به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 1218787511
5 ـ آقای احمدرضا حیدرنیا به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 1815796154
ب) آقای حسین شهریاری مرغچوئیه به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید.
ج) امضاءهای مجاز و تعهدآور شرکت به شرح ذیل گردید:
1ـ کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ذیحساب و مسئول مالی شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
2ـ کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اعتبار خواهد یافت.
ش1856499 رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/12
آگهی 1553931
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/1392 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/1393 واصل گردید:
1ـ ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1391 و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1391 بتصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1392 انتخاب گردید.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش1855615 رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/22
آگهی 1526360
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پتروشیمی دماوند در مورخه 19/3/93، اعضا هیئت مدیره پتروشیمی دماوند بمدت دو سال معرفی و صورت جلسه مورخ 31/3/93 هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) شماره ثبت 1654 شناسه ملی وارد شوید تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ در ابتدا سمت اعضا هیئت مدیره بشرح آتی تعیین گردید:
1ـ آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره کد ملی 1249692091
2ـ آقای علی محمد بساق زاده بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره کد ملی 2002414769
3ـ آقای امیرحسن فلاح علیوردی بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره کد ملی 5889474219
4ـ خانم مرضیه شاهدائی بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره کد ملی 1218787511
5ـ آقای احمدرضا حیدرنیا بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره کد ملی 1815796154
ب ـ آقای حسین شهریاری مرغچوئیه بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید که با امضا ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمود.
ج ـ آقای محسن قدیانلو بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین گردید.
د ـ امضاهای مجاز و تعهدآور شرکت بشرح ذیل تعیین گردید:
1ـ کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضا متفق مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره و سرکار خانم نوشین امیدی (ذیحساب شرکت و سرپرست امور مالی) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
2ـ سایر نامه ها با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت اعتبار خواهد یافت.
3ـ کلیه قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت اعتبار خواهد یافت.
هـ اختیار مدیرعامل بشرح ماده 17 اساسنامه شرکت تعیین گردید.
و ـ اختیارات مالی مدیرعامل (مندرج بند 8 ماده 17 اساسنامه شرکت) تا سقف ده میلیارد ریال تعیین گردید.
هیئت مدیره شرکت به آقای حسین شهریاری مرغچوئیه (مدیرعامل) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت بثبت صورت جلسه و امضا اوراق و دفاتر مربوطه اقدام نماید.
ش1850360 رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/19
آگهی 1237310
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/9/91 شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت 1654 کنگان و شناسه ملی وارد شوید در مرحله قبل از بهره برداری تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
با عنایت به اینکه تغییر شرایط قرارداد منعقده شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از احداث، تملک و بهره برداری (B. O. O) به مهندسی، خرید، اجرا، راه اندازی و تأمین مالی (EPCC+F)، نیازمند سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت نخواهد بود، لذا مجمع عمومی با تغییر شرایط قرارداد به شرح یاد شده موافقت نمود.
ش1730405 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/16
آگهی 1231447
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مورخ 21/8/92 هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
الف) در ابتدا سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح آتی تعیین گردید:
1ـ آقای حسین شهریاری مرغچوئیه (به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر) به عنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید
2ـ آقای احمدرضا حیدرنیا (به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به شماره کد ملی 1815796154
3ـ آقای داود شاددل (به نمایندگی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره کد ملی 004626431
4ـ آقای محمدرضا رضائی حسن آبادی (به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین) به عنوان عضو هیئت مدیره 0051553211
5ـ آقای احمدرضا مصیر (به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره کد ملی 0048730602
ب) آقای محمدرضا رضائی حسن آبادی به عنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمود.
ج) امضاء های مجاز و تعهدآور شرکت به شرح ذیل تعیین گردید.
ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و سایر نامه ها با امضاء مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء چکها و اوراق مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا سرکار خانم نوشین امیدی (ذیحساب شرکت و سرپرست امور مالی) می باشد.
د) اختیارات مدیرعامل به شرح ماده 17 اساسنامه شرکت تعیین گردید.
هـ) اختیارات مالی مدیرعامل (موضوع بند 8 ماده 17 اساسنامه شرکت) تا سقف دو میلیارد ریال تعیین گردید.
ش1730408 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/11
آگهی 1169454
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/12/90 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی وارد شوید و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی 10101336340.
پ1701472 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/31
آگهی 1161148
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه 9/6/1392 شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر میباشد سایر نامه ها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت اعتبار خواهد یافت ضمن آنکه عطف به ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردید امضاء ذیحساب شرکت (سرکار خانم نوشین امیدی) به عنوان امضاء مجاز به بانکهای طرف حساب شرکت معرفی گردد.
ش1697373 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/11
آگهی 1087343
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه 28/2/92 شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر مجید محمودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین شهریاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اردشیر غزنوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید نویدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء محمدرضا رضایی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ش1659886 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/19
آگهی 962572
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مورخ 28/10/91 هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
1ـ آقای نادر قربانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضایی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اردشیر غزنوی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید محمودیان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید نویدی به نمایندگی از شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق مالی شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
ش1612764 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/19
آگهی 9862097
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مورخ 28/10/91 هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی‌خاص) به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

1ـ آقای نادر قربانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا رضایی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای اردشیر غزنوی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید محمودیان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نوید نویدی به نمایندگی از شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی دماوند انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق مالی شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/26
آگهی 10370478
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید محل شرکت از تهران به استان بوشهر شهرستان کنگان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو توسعه شرکتهای پتروشیمی سایت مثلثی انتقال یافت و تحت شماره 1654 مورخه 8/7/1391 در این اداره به ثبت رسید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/26
آگهی 745674
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) مورخ 24/4/1391 به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ گزارش مدیرعامل در خصوص پیشرفت پروژه ارائه گردید.
2ـ اختیارات موضوع ماده 17 اساسنامه شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
ش1420441 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/26
آگهی 745673
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید محل شرکت از تهران به استان بوشهر ـ شهرستان کنگان ـ عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو توسعه شرکتهای پتروشیمی ـ سایت مثلثی انتقال یافت و تحت شماره 1654 مورخه 8/7/1391 در این اداره به ثبت رسید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش1420442 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/26
آگهی 12001723
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) مورخ 24/4/1391 به شماره ثبت 1654 و شناسه ملی وارد شوید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ گزارش مدیرعامل در خصوص پیشرفت پروژه ارائه گردید.

2ـ اختیارات موضوع ماده 17 اساسنامه شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/11
آگهی 9627940
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 16/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 3/2/91 واصل گردید: علی‌محمد بساق‌زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید و نوید نویدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و نادر قربانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی وارد شوید و عبدالکریم حاجی‌صادقیان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و محمدرضا رضائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید انتخاب گردیدند که علی‌محمد بساق‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا رضائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/11
آگهی 727761
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوندسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 3/2/91 واصل گردید: علی محمد بساق زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید و نوید نویدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و نادر قربانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی وارد شوید و عبدالکریم حاجی صادقیان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و محمدرضا رضائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید انتخاب گردیدند که علی محمد بساق زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رضائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
پ18279000011103337195 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/13
آگهی 697980
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/90 محل شرکت به استان بوشهر شهرستان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو توسعه شرکتهای سایت مثلث منتقل گردید.
پ18279000011105087113 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/13
آگهی 10270623
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/90 محل شرکت به استان بوشهر شهرستان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو توسعه شرکتهای سایت مثلث منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/1/23
آگهی 10421933
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 10/11/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی محمد بساق زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید نویدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و نادر قربانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی 10860730192، عبدالکریم حاجی صادقیان نجف آبادی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدرضا رضایی حسن آبادی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/26
آگهی 10555415
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۸۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ6/9/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 15/9/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید ـ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی 10320055865.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/18
آگهی 11891385
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ3/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 13/9/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/18
آگهی 10155169
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/10/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/20
آگهی 10629319
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
پیرو آگهی شماره 23823/ت32 مورخ 2/8/89 نام عبدالکریم حاجی صادقیان و علی محمد بساق‌زاده اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/13
آگهی 11462343
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 17/3/89 نوید نویدی به کد ملی وارد شوید به جای جلیل ابراهیم‌پور به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و عبدالکریم حاج‌صادقیان به کد ملی وارد شوید به جای محمد خدادادزاده به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند و همچنین علی‌محمد بستاق‌زاده به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/9
آگهی 11922962
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
پیرو آگهی شماره 35229/ت32 مورخ 13/11/87 جلیل ابراهیم پور به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید و کرامت حیدری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi