رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت 60 میلیارد ریال
Thriva
شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، فردوس ، خیابان گلستان شمالی (شهیدمجیدمالکی) ، بزرگراه آیت اله کاشانی ، پلاک 222 ، طبقه چهارم ، واحد 14 کدپستی 1481875155
  • تاریخ تأسیس  1330/11/20
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  3682
  • شناسه ملی  10101178050
  • کد اقتصادی  411137363385
  • اشخاص  14
  • آگهی‌ها  50
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تعداد اعضا   14
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6

شرکت‌های زیرمجموعه

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   60,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  50
تاریخ
متن آگهی
1401/8/19
آگهی 16779515
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 3682 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/4/2
آگهی 16530521
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی ، ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران با شناسه ملی 10320852922به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 14003872101به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/8/12
آگهی 16123613
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/99 تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 14003872101به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/7/20
آگهی 16080158
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 60.000.000.000 ریال به مبلغ 120.000.000.000 ریال منقسم به 120.000.000 سهم 1.000 ریالی با نام و تمام پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. . و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/10
آگهی 15817792
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1399 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 14003872101به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به 30/12/1399 تعیین شدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/15
آگهی 15693859
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیامک مشیری فر دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره آقای کامران نعمتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای قدرت اله هدایتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد . هیات مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 38 اساسنامه به استثناء مواد 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 و 13 را به مدیر عامل تفویض نمودند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/9
آگهی 15619633
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه تأمین رفاه و آتیه تدبیر با شناسه ملی وارد شوید و شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی وارد شوید و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره تعیین شدند .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15319106
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و بدینوسیله ماده 49 اساسنامه شرکت اصلاح گردید .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/20
آگهی 15233975
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/98 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب 10320852922بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد پ990311629956545 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/6
آگهی 14855967
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ980724682158664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/27
آگهی 14739341
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1397 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/1/28
آگهی 14549067
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه تأمین رفاه و آتیه تدبیر با شناسه ملی وارد شوید - شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر با شناسه ملی وارد شوید و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/7
آگهی 14432670
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیامک مشیری فر دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه تأمین رفاه و آتیه تدبیر دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای کامران نعمتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قدرت اله هدایتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 38 اساسنامه به استثناء مواد 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 و 13 را به مدیرعامل تفویض نمود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/13
آگهی 14332162
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران ش.م وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا ش.م وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ970906702923948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/13
آگهی 14273291
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، فردوس، خیابان گلستان شمالی (شهیدمجیدمالکی)، بزرگراه آیت اله کاشانی، پلاک 222، طبقه چهارم، واحد 14 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970730581386922  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/26
آگهی 13934859
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/6/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از محل سود انباشته، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/12
آگهی 13781435
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به سهم وارد شوید سهم عادی با نام وارد شوید ریالی که تمامأ از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/11
آگهی 13680573
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک مشیری فر دارای شماره ملی 2 وارد شوید 005 به نمایندگی از موسسه تأمین رفاه و آتیه تدبیر دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی قاسمی دارای شماره ملی 5 وارد شوید 006 به نمایندگی از شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد معینی فر دارای شماره ملی 1 وارد شوید 005 به نمایندگی از شرکت زرین دام پایدار تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای کامران نعمتی دارای شماره ملی 0 وارد شوید 005 به نمایندگی از شرکت مجتمع فرآورده‌های فسفات کارون (سهامی خاص) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای قدرت اله هدایتی دارای شماره ملی 8 وارد شوید 588 به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند آقای محمدرضا حبیبی دارای شماره ملی 8 وارد شوید 045 به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیات مدیره، انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. هیات مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 38 اساسنامه به استثناء مواد 2، 3، 5، 6، 8، 9، 11، 12 و 13 را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/31
آگهی 13382569
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1395 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/24
آگهی 13368771
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره ومتفرعات مبادرت به تقتضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/7
آگهی 13303658
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1395 و اجازه افزایش سرمایه مجمع فوق العاده مورخه 23/6/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام، به ارزش هر سهم وارد شوید ریال که از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/3
آگهی 12848165
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/8
آگهی 12785146
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در واحد ثبتی خرمشهر به آدرس استان خوزستان، شهرستان خرمشهر خیابان باباطاهر پلاک 264 کدپستی وارد شوید تأسیس و آقای محمد حسن کشاورز به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/9
آگهی 12748749
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک مشیری فر دارای شماره کد ملی وارد شوید به نمایندگی مؤسسه تأمین رفاه و آتیه تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/5
آگهی 12691939
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر با شناسه ملی وارد شوید و شرکت‌های مجتمع فراورده‌های فسفات کارون (سهامی خاص) با شناسه ملی 10100668066، آبادگران معدن ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی 10320895617، نواندیشان کشت و صنعت تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید و تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/29
آگهی 12352265
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای سیامک مشیری فر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره • آقای کامران نعمتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیات مدیره • آقای قدرت اله هدایتی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره: • آقای محمد معینی فر دارای شماره کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت آبادگران معدن ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید (به جای آقای مسعود منصور) بعنوان عضو هیأت مدیره • آقای مهدی قاسمی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت و معدن پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضا حبیبی دارای شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره اعتبار دارد. هیأت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 38 اساسنامه به استثناء مواد 2، 5، 7، 9 و 11 را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ940604443725258  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/3/11
آگهی 12124977
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 30/9/93 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی10861836531 به عنوان بازرس شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان رونامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ940129450391689  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/19
آگهی 12045304
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 62 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ931203974316143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/10
آگهی 1722022
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۶۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به "توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "انجام کلیه امور محوله در زمینه خدمات، پشتیبانی و فنی مهندسی شامل تامین و توسعه و آموزش نیروی انسانی اعم از متخصص، ماهر و نیمه ماهر، انجام امور تدارکات، اجرا و سرویس و نگهداری فنی مهندسی تاسیسات ـ تامین خودرو و سرویس ایاب و ذهاب ـ تهیه غذا و کترینگ ـ انجام امور گمرکی و ترخیص کالا ـ نگهداری فضای سبز ـ خدمات عمومی و پشتیبانی مراکز اداری ـ بهداشتی و درمانی ـ صنعتی و موسسات ـ بازسازی و نوسازی ساختمانها و ابنیه و فضاهای تولیدی و غیر تولیدی (به صورت محدود) ـ اخذ مجوزهای لازم ملکی از شهرداریها ـ برگزاری سمینارها و همایشها ـ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و اقدام به هرگونه معاملات مجاز و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور انجام فعالیت های اقتصادی در جهت امور شرکت در چهارچوب اهداف فوق الذکر منطبق با قوانین و مقررات جاری کشور(در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم)"
پ930915128416989  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/22
آگهی 1594076
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/92 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر با شناسه ملی 10102197680، شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون با شناسه ملی 10100668066، شرکت آبادگران معدن ایرانیان با شناسه ملی 10320895617، شرکت نواندیشان صنعت و معدن پاسارگاد با شناسه ملی وارد شوید و تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پ930608789391893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/22
آگهی 1594075
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 20/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیامک مشیری فر دارای شماره ملی0051774712 به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، برای مدت 2 سال انتخاب گردید . آقای مهدی قاسمی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت و معدن پاسارگاد ) دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره، برای مدت 2 سال انتخاب گردید . آقای مسعود منصور دارای شماره ملی 1861102781به نمایندگی از شرکت آبادگران معدن ایرانیان دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره، برای مدت 2 سال انتخاب گردید . آقای کامران نعمتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع فرآرده های فسفات کارون دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید . آقای قدرت اله هدایتی دارای شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان دارای شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت 2سال انتخاب گردید. آقای محمدرضا حبیبی دارای شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و خارج از اعضاء هیأت مدیره، انتخاب گردید . هیأت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 32 اساسنامه به استثناء مواد 7، 9 و 11 را به مدیر عامل تفویض نمود . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد .
پ930608278198662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/17
آگهی 1375399
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیامک مشیری فر کدملی وارد شوید به جای آقای محمدرضا حبیبی به نمایندگی شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
سمت اعضاء هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردید:
آقای سیامک مشیری فر بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان به شماره شناسه وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای کامران نعمتی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شماره شناسه وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای قدرت اله هدایتی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر به شماره شناسه وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای مسعود منصور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به شماره شناسه10101006366 بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای مهدی قاسمی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس به شماره شناسه وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمدرضا حبیبی (خارج از اعضاء) کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره اعتبار دارد.
پ1789828 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/21
آگهی 1152381
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان زرین رفسنجان به شماره شناسه 10101006366ـ شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس وارد شوید شرکت تفریحی و توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان 10103125722ـ شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر وارد شوید شرکت مهندسی ری نیرو به شماره شناسه 10102819429
پ1692924 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/20
آگهی 1151539
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
قدرت اله هدایتی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر بسمت رئیس هیات مدیره ـ مهدی قاسمی وارد شوید نماینده شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس به سمت عضو هیات مدیره ـ مسعود منصور وارد شوید نماینده شرکت سیمان زرین رفسنجان به سمت عضو هیات مدیره ـ کامران نعمتی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی ری نیرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ محمدرضا حبیبی وارد شوید به نمایندگی شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند
کلیه اوراق عادی و اسناد تعهداور از قبیل چک سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره اعتبار دارد. هیات مدیره کلیه اختیارات خود را در ماده 32 اساسنامه به استثناء مواد 7ـ9ـ11 به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ1692925 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/1
آگهی 1018739
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/11/91 شرکت مزبور ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/7
آگهی 9624533
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۶۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 26/4/91 سیامک مشیری‌فر به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/7
آگهی 693798
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کارسهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۶۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/4/91 سیامک مشیری فر به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پ18279000011105049412 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 645580
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/3/91 شرکت سرمایه گذاری مدیر به ش م وارد شوید به نمایندگی علیرضا خسروانی به ک م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به جای مسعود باریده به ک م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پ18279000011103671722 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 11755104
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/3/91 شرکت سرمایه‌گذاری مدیر به ش م وارد شوید به نمایندگی علیرضا خسروانی به ک م وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره به جای مسعود باریده به ک م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/18
آگهی 9934261
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/18
آگهی 565998
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20163000011102437263 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/14
آگهی 10140718
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 18/8/90 مسعود باریده به شماره ملی وارد شوید به جای البرز رستمی راوری به نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/14
آگهی 479859

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار
سهامی خاص به شماره ثبت3682
و شناسه ملی10101178050
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ18/8/90 مسعود باریده به شماره ملی0050934767 به جای البرز رستمی راوری به نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبر به شناسه ملی10102197680 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پ20145000011102462778 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/3
آگهی 11019265
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ20/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ11/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا شیرزاد‌کبریا به کدملی2061377531 بنمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به شناسه ملی10101006366 و عبدالرضا رضوانی به کدملی0070714525 بنمایندگی از شرکت بهین ساز خلیج فارس به شناسه ملی10100333322 و محمدرضا حبیبی‌ به کدملی04502200768 به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان به شناسه ملی10103125722 و البرز رستمی‌راوری به کدملی2990543058 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به شناسه ملی10102197680 و کامران نعمتی به کدملی0054886120 به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی10102819429‌ـ محمدرضا شیرزادکبریا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا رضوانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا حبیبی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/3
آگهی 468585

آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار
سهامی خاص به شماره ثبت 3682
و شناسه ملی 10101178050
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ20/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ11/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا شیرزاد کبریا به کدملی2061377531 بنمایندگی از شرکت سیمان زرین رفسنجان به شناسه ملی10101006366 و عبدالرضا رضوانی به کدملی0070714525 بنمایندگی از شرکت بهین ساز خلیج فارس به شناسه ملی10100333322 و محمدرضا حبیبی به کدملی04502200768 به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان به شناسه ملی10103125722 و البرز رستمی راوری به کدملی2990543058 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبر به شناسه ملی10102197680 و کامران نعمتی به کدملی0054886120 به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی10102819429 ـ محمدرضا شیرزادکبریا بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا رضوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حبیبی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ20145000011102292785 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/30
آگهی 11589753
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ25/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/2/90 واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به بتصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/1/7
آگهی 10666222
آگهی تغییر محل شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۶۸۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 22/9/89 محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار شرقی پ 27 کدپستی وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/14
آگهی 9593541
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 22/9/89 ماده 3 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/12
آگهی 11745245
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 29/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 13/8/88 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مدبر ـ شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان ـ شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان‌ ـ شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران ـ شرکت نیکنوش رشت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/11
آگهی 9871711
آگهی تغییرات در شرکت خدماتی پشتیبانی معین کار با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۳۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 13/8/88 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. محمدرضا شیرزادکبریا بنمایندگی از شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا رضوانی بنمایندگی از شرکت نیکنوش رشت بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا حبیبی بنمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید حسین میراحمدی‌شریفی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبر بسمت عضو هیئت‌مدیره و کامران نعمتی بنمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi